Doorzoek de website


Contact

Magic Michael


0494/ 61 46 72

E-mail: magicballoonshop@gmail.com

Privacy wetgeving

Gegevensbescherming

 

M&l Magic & Balloonshop - WEBSITE PRIVACY STATEMENT

1. WAT IS EEN PRIVACYVERKLARING

1.1 www.magicmichael.be (de “Site") wordt beheerd door (Michael Van Weerst van m&l Magic & Balloonshop) Deze Privacyverklaring ("Verklaring") vormt, samen met de Gebruikersvoorwaarden van de Site ("Voorwaarden") en het Cookiebeleid, de basis waarop informatie of persoonsgegevens die wij van gebruikers verzamelen, of die u aan ons levert, door de Site worden verwerkt. Deze Verklaring is van toepassing op de Site, alle diensten geleverd door m&l Magic & Balloonshop  via de Site, mailing. De door u geleverde informatie zal door ons worden bewaard als verwerkingsverantwoordelijke.

1.2 Hieronder worden onze praktijken beschreven ten aanzien het verzamelen en verspreiden van informatie in verband met de Site. Om uw rechten goed te begrijpen, raden wij u aan om deze Verklaring te lezen en onze Voorwaarden door te nemen. Elke keer dat u de Site gebruikt bent u gehouden aan de op dat moment geldende Verklaring en u leest deze dus best door telkens wanneer u de Site gebruikt.

1.3 m&l magic & Balloonshop behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk aan te passen in overeenstemming met Sectie 10.

2. AANVAARDING VAN DEZE VERKLARING

2.1 Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze Verklaring. Wanneer u niet akkoord gaat met eender welk aspect in deze Verklaring, dient u uw gebruik van de Site te stoppen. Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment aan te passen in overeenstemming met Sectie 10 van deze Verklaring.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE M&L MAGIC & balloonshop  OVER U VERZAMELT

3.1 Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Categorie gegevens

Verzamelde en verwerkte gegevens

Navigatie-informatie

Wanneer u gebruik maakt van de Site of diensten die verband houden met de Site, dan wordt informatie over u verzameld door deze site . Dit omvat:

 • Automatisch verzamelde gegevens: Bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden automatisch van u ontvangen en soms van u/uw apparaat verzameld wanneer u de Site bezoekt. Wij ontvangen en verzamelen de domeinnaam en hostnaam van de locatie van waaruit u toegang heeft tot het internet, het Internet protocol (IP) -adres van de computer die u gebruikt; de browser software die u gebruikt en uw besturingssysteem en de datum en het tijdstip waarop u de Site bezoekt.
 • Informatie verzameld via de Site (Cookies): Om dezelfde reden dat we Automatisch Verzamelde Informatie verzamelen en verwerken, gebruiken we cookies om een betere en meer gepersonaliseerde zoek- en shop-ervaring te bieden op de Site.  Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.
 • Andere informatie verzameld via de Site: Om ons in staat te stellen de effectiviteit van bepaalde marketinginspanningen te begrijpen, kan Smartbox gebruik maken van “message format” en “message open” sensing-technologieën. Beide technologieën vereisen het gebruik van bepaalde technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.


3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEV

9. UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

9.1 In de tabel hieronder ziet u welke rechten u heeft om alle mogelijke zorgen of vragen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens te behandelen:

Recht

Verdere informatie

Recht van toegang

U heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wij zullen u enkel kosten in rekening brengen voor de aanvraag van dergelijke toegang wanneer wij menen dat uw verzoek ongerechtvaardigd of overdreven is.

Recht van rectificatie

U heeft het recht om te aanpassing te vragen van onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben.

Recht van verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer:

 1. uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doelen waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;
 2. u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is die ons toelaat om uw persoonsgegevens te verwerken;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen zwaarwegende rechtsgronden zijn voor de verwerking;
 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of 
 5. uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat wij niet op een verzoek kunnen ingaan wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met juridische procedures of om het recht van vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:

 • (1) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • (2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u niet wil dat wij uw persoonsgegevens verwijderen;
 • (3) wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking maar u de gegevens nodig heeft in connectie met een juridische claim; of
 • (4) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in afwachting van de verificatie of onze legitieme zakelijke belangen al dan niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden or in connectie met juridische procedures.

Wanneer u dit recht uitoefent mogen wij uw persoonsgegevens enkel opslaan.  Wij mogen de gegevens niet verder verwerken tenzij u ons toestemming geeft of wanneer de verwerking nodig is in verband met een juridische vordering of om de rechten van een ander persoon of rechtspersoon te beschermen of voor zwaarwegende publieke belangen.  Wij informeren u voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op data overdracht

U mag ons verzoeken om de persoonsgegevens die u aan ons heeft geleverd aan u door te geven in een gestructureerde, courante en machine-leesbare format en u mag ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waar dit technisch haalbaar is. 

Dit recht ontstaat enkel wanneer:

 • (1) wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming of wanneer het nodig is om ons contract met u uit te voeren; en
 • (2) de verwerking uitgevoerd wordt op geautomatiseerde wijze. 

Recht van Bezwaar

U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van onze gerechtvaardigde belangen.

U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.